Intel Driver & Support Assistant 22.5.33.3

Intel Driver & Support Assistant 22.5.33.3

Intel – 5,7MB – Freeware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
The Intel® Driver & hỗ trợ chương trình hỗ trợ cho phép bạn quét các thiết bị máy tính cho các trình điều khiển mới nhất có sẵn từ Intel. Công cụ này có giao diện chính được lưu trữ trên trang web của Intel hỗ trợ và cung cấp một kinh nghiệm hỗ trợ tích hợp hơn nữa cho người dùng. Nó có một động cơ tăng cường phát hiện để đảm bảo rằng khách hàng được đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác và một tần số quét tùy chọn để thay đổi từ một công cụ "chạy một lần" đến một kinh nghiệm liên tục có thể cung cấp cho khách với thông tin Cập Nhật trình điều khiển nhanh hơn.

Tổng quan

Intel Driver & Support Assistant là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.048 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel Driver & Support Assistant là 22.5.33.3, phát hành vào ngày 10/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/09/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 22.4.26.9, được sử dụng bởi 72 % trong tất cả các cài đặt.

Intel Driver & Support Assistant đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,7MB.

Người sử dụng của Intel Driver & Support Assistant đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel Driver & Support Assistant!

Cài đặt

người sử dụng 9.048 UpdateStar có Intel Driver & Support Assistant cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản